Fizika, matek, informatika érettségi

Home Fizika Excel Access A weboldalról

Érettségi és tantervi követelmények (9-11.)

Érettségi követelmények

Csak emelt szinten van publikálás a világhálón!

A vizsgázó

Webhely felépítése

Könyvtárszerkezet

Legyen képes a webhely fájljait célszerűen kialakított mapparendszerbe szervezni és elhelyezni.

A webhely elemeinek kapcsolata

Tudja kialakítani a webhelyet alkotó különböző típusú állományok célszerű kapcsolatát.

Tudjon külső, webhelyen és weboldalon belüli hivatkozásokat létrehozni.

Értse és alkalmazza az abszolút és relatív hivatkozások közti különbséget.

Webdokumentum tartalma

A tartalom szöveges része

Legyen képes kódszerkesztővel a publikálandó tartalom felépítést tükröző weblapot készíteni HTML nyelven.

Ismerje a különféle szerepű oldalelemek, a címek, bekezdések, szakaszok, hivatkozások, listák, táblázatok megadásának módját.

Ismerje és használja a HTML címkéinek fontosabb jellemzőit.

A tartalom egyéb részei

Tudjon nem szöveges elemeket a weboldalba építeni.

Webdokumentum formázása

A webhely állományainak kapcsolata

Legyen képes a weblap kapcsolatát beállítani a formázásáért felelős CSS-fájllal

A CSS elemei

Legyen képes a weblap elemeit előre elkészített stílusokkal formázni.

Tudjon kijelölőket használni.

Legyen képes a formázást végző CSS-kód módosítására.

Tudjon CSS-kódot a HTML-fájlon belül, illetve önálló fájlban elhelyezni.


Kerettantervi követelmények


Fejlesztési feladatok és ismeretek Fogalmak
böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok, bekezdések, felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti elemek, weblap elemeinek formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás, táblázatok használata, hivatkozás készítése

Javasolt tevékenységek