• Ismertesd a Brown-mozgás lényegét és vele kapcsolatban néhány gyakorlati példát a hétköznapokból!
 • Melyek az állapotjelzők, és melyek a termodinamikai folyamatra jellemző mennyiségek?
 • Mitől függ az ideális gáz belső energiája?
 • Mit jelent a gázon és a gáz által végzett térfogati munkavégzés? Ismertesd a hőmennyiség (hő) fogalmát. Mikor milyen előjelűek?
 • Az egyes állapotváltozások esetén milyen összefüggések írják le a hőt, a térfogati munkát és a belső energia változását?
 • Ismertesd a hőkapacitás és a fajhő fogalmát! Miért van szükség gázoknál kétféle fajhőre?
 • p-V diagramon hol találjuk meg a térfogati munkavégzés nagyságát?
 • *Ismertesd a mólhő fogalmát! Milyen összefüggések írják le az állandó térfogaton és állandó nyomáson mért fajhőt, mi a különbség közöttük?
 • Mit jelentenek a következő fogalmak: belső energia, adiabatikus állapotváltozás?
 • Ismertesd a termodinamika I. főtételét! Értelmezd az I. főtételt az izoterm, izochor, izobár és adiabatikus állapotváltozásokra!
 • *Ábrázolj néhány körfolyamatot a p-V diagramon, és értelmezd ezeket a hő, térfogati munka és belső energia szempontjából!
 • *Mit jelent az elsőfajú perpetuum mobile kifejezés? Hogyan kapcsolható ez az I. főtételhez?
 • Ismertesd a reverzibilis, irreverzibilis folyamatok fogalmát. Milyen fizikai mennyiséggel írjuk le a folyamatuk irányát?
 • *Mit jelent termodinamikai értelemben a rendezettség, rendezetlenség fogalma?
 • *Mondj néhány példát a reverzibilis, illetve az irreverzibilis folyamatokra, és egyiket ismertesd részletesen!
 • Hogyan határozzuk meg a hőerőgépek hatásfokát? Milyen határok között változhat a hatásfok?
 • *Alkamazd a hőerőgépek működését leíró fogalmakat gőzgép és belső égésű motor esetében.
 • *Ismertesd a hűtőgép működési elvét!
 • *Mi az a másodfajú perpetuum mobile, és mit mond róla a II. főtétel?
News Reporter