Fizika, matek, informatika érettségi

Home Fizika Excel Access A weboldalról

Számok kezelése

Értékadás: a=3 vagy b=3.14, vagyis megkülönböztetjük az egészeket és a tizedes törteket.

Növelés, csökkentés: a=a+3, de így is megvalósítható: a+=3.

Összehasonlítás

Az összehasonlító operátorok használata tetszőleges típusú objektumok között lehetséges. Az operátorok precedencia értéke (műveleti hierarchia, sorrend) azonos. Pythonban az összehasonlításokat akár láncba is fűzhetjük, tehát a x < y <= z kifejezés ekvivalens azzal, hogy x < y and y <= z, elég lusta kiértékelés mellett.

A különböző típusú objektumok soha nem lehetnek egyenlők összehasonlításkor, kivéve a numerikus típusúakat

Az összehasonlító operátorok a következők: < szigorúan kisebb mint <= kisebb vagy egyenlő > szigorúan nagyobb mint >= nagyobb vagy egyenlő == egyenlő != nem egyenlő (<> is megengedett)

Fontosabb műveletek

Alapműveletek: x + y, x – y, x * y, x / y

Hatványozás (xy): x ** y

x // y: x / y osztás egész része, pl. 30 // 7 = 4 (lefelé kerekített, integer típus; DIV)

x % y: x / y osztás maradéka (MOD), pl. 30 % 7 = 2. Annak vizsgálata, hogy az a szám páros-e: if a%2==0:…

abs(x): x abszolút értéke

int(x): x értékét integer típusra konvertáljuk. Ha vizsgálni szeretnénk, hogy egy osztás eredménye egész vagy nem, használjuk így: if a/b==int(a/b):…

float(x): x értékét lebegőpontos (tizedestört) számmá konvertáljuk

-x: x értékét -1-gyel megszorozzuk, ill. negáljuk (pl. True-ból -1-et csinál, False-ból 0-t)

str(): stringgé konvertál. Ezt használjuk kiíráskor, ha valamit (pl. vesszőt vagy % jelet) hozzá kell ragasztani. Pl. print(str(a/b)+’%’)

sqrt(szám): négyzetgyök, de kell előtte a math import sqrt.
Megvalósítható a**0.5 hatványozással is.

round(szám, hány számjegy): kerekítés, pl. round(12.3456,2) eredménye 12.35


Véletlen számok

A véletlenszámok használatához importálni kell a random modult: import random

random.randint(a, b): a és b egészek közötti véletlen egész számot állít elő (lehet a és b is), de meg kell előzze az import random. Pl. egy [0,100] intervallum beli véletlen számot így kapunk: import random
s = random.randint(0,100)

Azonban más lehetőségek is van arra, hogy véletlen listát előállítsunk. A következő két példa előállít és az elemeket szóközzel elválasztva kiír egy listát, amiben 10 darab 1 és 30 közötti véletlenszám van:
import random
szamok = list(range(1, 31))
kerdes = random.sample(szamok, 10)
print(*kerdes)


import random
sorszam = list((range(1,31)))
kerdessor=random.sample(sorszam,10)
print(" ".join(map(str,kerdessor)))