Értékadás: a=3 vagy b=3.14, vagyis megkülönböztetjük az egészeket és a tizedes törteket.

Növelés, csökkentés… így is megvalósítható: a=a+3 vagy a+=3

 

Összehasonlítás

Az összehasonlító operátorok használata tetszőleges típusú objektumok között lehetséges. Az operátorok precedencia értéke (műveleti hierarchia, sorrend) azonos. Pythonban az összehasonlításokat akár láncba is fűzhetjük, tehát a x < y <= z kifejezés ekvivalens azzal, hogy x < y and y <= z, elég lusta kiértékelés mellett.

A különböző típusú objektumok soha nem lehetnek egyenlők összehasonlításkor, kivéve a numerikus típusúakat.

Az összehasonlító operátorok a következők:

<       szigorúan kisebb mint
<=       kisebb vagy egyenlő
>       szigorúan nagyobb mint
>=       nagyobb vagy egyenlő
==     egyenlő
!=        nem egyenlő ( “<>” is megengedett)

 

Fontosabb műveletek

Alapműveletek x + y, x – y, x * y, x / y
Hatványozás (xy) x ** y
x // y x / y egész része, pl. 30 // 7 = 4 (lefelé kerekített, integer típus; DIV)
x % y x / y maradéka (MOD), pl. 30 % 7 = 2. Annak vizsgálata, hogy az a szám páros-e: if a%2==0:
abs(x) x abszolút értéke
int(x) x értékét integer típusra konvertáljuk. Ha vizsgálni szeretnénk, hogy egy osztás eredménye egész vagy nem, használjuk így: if a/b==int(a/b):
float(x) x értékét lebegőpontos (tizedestört) számmá konvertáljuk
-x x értékét -1-gyel megszorozzuk, ill. negáljuk (pl. True-ból -1-et csinál, False-ból 0-t)
str()  stringgé konvertál. Ezt használjuk kiíráskor, ha valamit (pl. vesszőt vagy % jelet) hozzá kell ragasztani. Pl. print(str(a/b)+’%’)
sqrt(szám)  négyzetgyök, de kell előtte a from math import sqrt
megvalósítható a**0.5 hatványozással is.
round(szám, hány számjegy) kerekítés, pl. round(12.3456,2) eredménye 12.35
random.randint(a, b) a és b egészek közötti véletlen egész számot állít elő (lehet a és b is),  de meg kell előzze az import random. Pl. egy [0,100] intervallum beli véletlen számot így kapunk:

import random
s = random.randint(0,100)

 

News Reporter