Válaszolj a következő kérdésekre!

 • Mit nevezünk mechanikai rezgésnek?
 • Milyen mennyiségekkel jellemezhető a rezgőmozgás? Add meg ezek pontos meghatározását, mértékegységét!
 • Milyen kapcsolat van a rezgőmozgás és a körmozgás között?
 • Mit jelent az, hogy egy hangvilla frekvenciája 440 Hz?
 • Mi az a rezgőmozgás fázisa, fázisszöge?
 • Végezz kísérleteket:
  • mérd meg a rugóra függesztett test rezgésidejét és állapítsd meg, hogyan függ a rezgésidő a rugóra függesztett test súlyától;
  • készíts fonálingát és állapítsd meg, hogyan függ az inga lengésideje az inga hosszától, a ráfüggesztett tömegtől és a kitérítés mértékétől!
 • Készíts vázlatot, és az alapján ismertesd a rugóra függesztett testre ható erőviszonyokat egy teljes rezgés során!
 • Ismertesd a harmonikus rezgőmozgás kitérés-idő, sebesség-idő és gyorsulás-idő függvényét!
 • Add meg a pontos összefüggéseket: rezgésidő rugóra függesztett test esetén, valamint a fonálinga lengésideje!
 • Mit nevezünk kúpingának, fizikai ingának, torziós ingának, matematikai ingának?
 • Ismertesd a különbséget a csillapított és a csillapítatlan rezgések között!
 • Rezgési energia – ismertesd a rezgőképes rendszer energetikai viszonyait, valamint a különböző energiák átalakulását!
 • Mi az a szabad rezgés, kényszerrezgés, saját frekvencia, csatolt rezgés?
 • Ismertesd a rezonancia jelentését! Említs példákat, amikor a rezonancia káros, illetve hasznos!

 

Kísérlet szóbeli érettségihez: periodikus mozgások

Feladat: 

Különböző tömegű súlyok felhasználásával vizsgálja meg egy rugóra rögzített, rezgőmozgást végző test periódusidejének függését a test tömegétől!

Szükséges eszközök:

Bunsen-állványra rögzített rugó; legalább öt, ismert tömegű súly vagy súlysorozat; stopperóra; milliméterpapír.

A kísérlet leírása:

 Rögzítse az egyik súlyt az állványról lelógó rugóra, majd függőleges irányban kissé kitérítve óvatosan hozza rezgésbe! Ügyeljen arra, hogy a test a mozgás során ne ütközzön az asztalhoz, illetve hogy a rugó ne lazuljon el teljesen! A rezgőmozgást végző test egyik szélső helyzetét alapul véve határozza meg a mozgás tíz teljes periódusának idejét, és ennek segítségével határozza meg a periódusidőt! A mérés eredményét jegyezze le, majd ismételje meg a kísérletet a többi súllyal is! A mérési eredményeket, valamint a kiszámított periódusidőket rögzítse táblázatban, majd ábrázolja a milliméterpapíron egy periódusidő-tömeg grafikonon! Tegyen kvalitatív megállapítást a rezgésidő tömegfüggésére!

 

Válaszolj a kérdéssor kérdéseire!

News Reporter