Általában egy dolgot egy-egy feladatból tudsz megtanulni, ezért javasolt a feladatok többszöri megoldása. A nehézségi szintek :

1 – nagyon kezdő, 2 – kezdő, 3 – könnyű emelt, 4 – rendes emelt; 5 – keményebb

Az adatbekérést és megjelenítést intelligens módon végezd, vagyis adj magyarázatokat a felhasználónak! Ha a 4-es nehézségű feladatok mennek, rátérhetsz a korábbi érettségi feladatsorok programozási feladatainak megoldására, amihez használhatod a videómegosztókat is segítségül.

A feladatok forrásaként felhasználtam az emelt szintű érettségi feladatsorokat, a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karának középiskolások számára kiírt többfordulós programozási versenyének feladatait, valamint a KÖMAL informatika feladatait.

 

Ami tanulj meg előre (https://www.vidra-gabor.hu/category/informatika/programozas/programozas-elmelet/)

  • input, print használata (print-nél figyelj a format-ra és a feltételhez kötött kiírás lehetőségére: print(… if … else …),
  • hogyan kezeljük a számokat (összehasonlítás és műveletek – DIV és MOD is, kiírás, kerekítés, egészrész, stringgé alakítás, véletlen szám előállítása),
  • if – elif – else, for (for elem in lista és for szám in range(…) is), while kezelése,
  • lista kezelése (létrehozás – üres lista, ill. [] for ciklussal, feltöltés, elemszám, elemek elérése, halmazzá alakítás, rendezés, több dimenziós listáknál is, hozzárakás – append és extend, elem törlése, benne van-e kezelése in-nel, miben különbözik és hasonlít a lista és a halmaz, számlista összegzése, listából másik lista készítése egy feltétel alapján [… for … in … if …], elem indexének meghatározása),
  • stringek kezelése (üres string létrehozása, string feldarabolása – split, karakter hozzáadása, string szorzása számmal, stringben karakter vagy részstring elérése, benne van-e kezelése in-nel, stringekből álló lista kiíratása join-nal, új sor és tabulátor kiírása),
  • fájlkezelés (olvasásra és írásra megnyitás, bezárás, fájl beolvasása egyszerre, ill. soronként, tárolás nélküli végiglépkedés is, sorok listába mentése – read().splitlines(), fájlba írás pl. print(…,file=fajl), de fajl.write() is),
  • függvények (gyakran használt, beépített függvények, import, saját függvény létrehozása, függvények egymásba ágyazása),
  • elemi programozási tételek megvalósítása egy listára: összegzés, eldöntés, kiválasztás, keresés, megszámlálás, maximum-kiválasztás, kiválogatás, elemi rendezések,
  • rekurzió.

 

Elméleti ismeretek:

Algoritmus, mondatszerű leírás input() és print() használata Számok kezelése
Stringek Elágazás, ciklusok Listák, halmazok
Fájlkezelés Saját függvények Elemi programozási tételek
Rekurzió

 

 

A feladatok:

01. Alapszámolások 02. Típusok 03. Tört
04. Négyzetszámok 05. Ciklusok alapja 06. Osztályzatok
07. Számok listája 08. Alapstringek 09. Focieredmények
10. Lista válogatása 11. Nap neve 12. Számbekérés
13. Prím-eldöntés 14. Számlista 15. Listás apróságok
16. Haladó lista 17. Válogassunk 18. Fájlírás
19. Pénzfeldobás 20. Betűcsere 21. Hányados
22. Lista feltöltése 23. Magánhangzók 24. Pitagorasz
25. Kiírás formázva 26. Számfüzér 27. Másodpercek
28. Tesztkérdések száma 29. Számkitalálós program 30. Átkódolás – számlálás
31. Listabekérés 32. Előjel függvénnyel 33. Saját függvény – páros
34. Saját függvény – összeadás 35. Fibonacci-sorozat 36. LNKO
37. Faktoriális 38. Sorozat 39. A hét napja 1.
40. Napok száma 41. Hét napja 2. 42. Eltérő hossz
43. Számjegyek 44. Több sor, egy adat 45. Több adat egy sorban
46. Tárolás nélkül 47. Színházi foglaltság 48. Többdimenziós lista
49. Egyes sorok tárolása 50. Fájladatok feldolgozása 51. Listák kezelése
52. Táblázat spirálban 53. Szövegelés 1. 54. Prímek
55. Szövegelés 2. 56. Számrendszerek 57. Pitagoraszi számhármasok
58. Rendes számok
I. Statisztika II. Vörös Rókák III. Vízibicikli
IV. Titkosírás V. Webstatisztika VI. Fegyház
VII. Fogyókúra VIII. Sakk IX. Ismerősök

 

 

A feladatokat tetszőleges sorrendben megoldhatod, de ha még kezdő vagy, célszerű az 1. szinttel kezdeni. Egy kis útmutatásként szétválogattam nehézség és téma szerint a feladatokat.

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

5. szint

 

számok

stringek

listák

ciklusok

feladatsor

függvény

fájlkezelés

mondatszerű leírás

rekurzió

komplex feladatsor

 

Utolsó módosítás: 2021. 01.03.