Fizika, matek, informatika érettségi

Home Fizika Excel Access A weboldalról

Python feladatgyűjtemény

elméleti ismeretek     feladatok sorban     feladatok nehézség szerint     feladatok témák szerint

A nehézségi szintek :
1 – nagyon kezdő, 2 – kezdő, 3 – könnyű emelt, 4 – rendes emelt; 5 – keményebb emelt

A megoldásokban az adatbekérést és megjelenítést intelligens módon végezd, vagyis adj magyarázatokat a felhasználónak!

Ha a 4-es nehézségű feladatok mennek, rátérhetsz a korábbi érettségi feladatsorok programozási feladatainak megoldására, amihez használhatod a videómegosztókat is segítségül.

Általában egy dolgot egy-egy feladatból tudsz megtanulni, ezért javasolt a feladatok többszöri megoldása.

A feladatok forrásaként felhasználtam az emelt szintű érettségi feladatsorokat, a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karának középiskolások számára kiírt többfordulós programozási versenyének feladatait, valamint a KÖMAL informatika feladatait.

Amit tanulj meg előre az elméleti anyagokból: Elméleti ismeretek: A feladatok (szinttel, témákkal):
01. Alapszámolások     1     számok 02. Típusok     1     string 03. Tört     2     számok
04. Négyzetszámok     1     számok 05. Ciklusok alapja     1     lista 06. Osztályzatok     2     lista
07. Számok listája     3     lista 08. Alapstringek     3     string 09. Focieredmények     1     lista
10. Lista válogatása     3     lista 11. Nap neve     2     lista,string 12. Számbekérés     2     lista,string,ciklus
13. Prím-eldöntés     2     számok,ciklus 14. Számlista     2     számok,ciklus,lista 15. Listás apróságok     3     számok,ciklus,lista
16. Haladó lista     4     string,ciklus,lista 17. Válogassunk     4     string,ciklus,lista 18. Fájlírás     1     string,ciklus,lista,fájl
19. Pénzfeldobás     2     string,ciklus,lista,fájl 20. Betűcsere     2     string,ciklus,lista 21. Hányados     2     számok
22. Lista feltöltése     2     lista,ciklus 23. Magánhangzók     2     lista,ciklus,string 24. Pitagorasz     3     lista,ciklus,string,számok,fájl
25. Kiírás formázva     2     string 26. Számfüzér     2     string,lista,számok,ciklus 27. Másodpercek     1     számok
28. Tesztkérdések száma     2     számok 29. Számkitalálós program     3     számok 30. Átkódolás – számlálás     1     algoritmus,ciklus
31. Listabekérés     2     algoritmus,ciklus,lista 32. Előjel függvénnyel     3     algoritmus,ciklus,lista 33. Saját függvény – páros     2     algoritmus,ciklus,lista
34. Saját függvény – összeadás     2     algoritmus,ciklus 35. Fibonacci-sorozat     3     algoritmus,ciklus,rekurzió 36. Legnagyobb közös osztó     3     algoritmus,ciklus,rekurzió
37. Faktoriális     3     algoritmus,ciklus,rekurzió 38. Sorozat     3     algoritmus,ciklus,rekurzió 39. A hét napja 1.     3     algoritmus,string
40. Napok száma     3     algoritmus 41. Hét napja 2.     3     algoritmus 42. Eltérő hossz     4     fájl,lista,string
43. Számjegyek     3     fájl,lista,string 44. Több sor, egy adat     3     fájl,lista,string 45. Több adat egy sorban     4     fájl,lista,string,ciklus
46. Tárolás nélkül     4     fájl,lista,string,ciklus 47. Színházi foglaltság     3     fájl,lista,string 48. Többdimenziós lista     4     fájl,lista,string,ciklus
49. Egyes sorok tárolása     4     fájl,lista,string,ciklus 50. Fájladatok feldolgozása     5     fájl,lista,string,ciklus 51. Listák kezelése     3     fájl,lista,string,ciklus
52. Táblázat spirálban     5     fájl,lista,string,ciklus 53. Szövegelés 1.     5     fájl,lista,string,ciklus 54. Prímek     4     lista,string,ciklus,számok
55. Szövegelés 2.     5     lista,string,ciklus,számok,fájl 56. Számrendszerek     5     lista,string,ciklus,számok,fájl 57. Pitagoraszi számhármasok     4     lista,string,ciklus,számok
58. Rendes számok     4     lista,ciklus,számok    
I. feladatsor: statisztika     4     lista,ciklus,számok II. feladatsor: Vörös rókák     4     lista,ciklus,számok,fájl III. feladatsor: Vízibicikli     5     lista,ciklus,számok,fájl
IV. feladatsor: Titkosírás     5     lista,ciklus,számok,fájl V. Webstatisztika     5     lista,ciklus,számok,fájl VI. Fegyház     4     lista,ciklus,számok,fájl
VII. Fogyókúra     4     lista,ciklus,számok,fájl VIII. Sakk     4     lista,ciklus,számok,fájl IX. Ismerősök     5     lista,ciklus,számok,fájl

A feladatokat tetszőleges sorrendben megoldhatod, de ha még kezdő vagy, célszerű az 1. szinttel kezdeni. Egy kis útmutatásként szétválogattam nehézség és téma szerint a feladatokat.


A feladatok nehézség szerint
1. szint
01. Alapszámolások
02. Típusok
04. Négyzetszámok
05. Ciklusok alapja
09. Focieredmények
18. Fájlírás
27. Másodpercek
30. Átkódolás – számlálás
2. szint
03. Tört
06. Osztályzatok
11. Nap neve
12. Számbekérés
13. Prím-eldöntés
14. Számlista
19. Pénzfeldobás
20. Betűcsere
21. Hányados
22. Lista feltöltése
23. Magánhangzók
25. Kiírás formázva
26. Számfüzér
28. Tesztkérdések száma
31. Listabekérés
33. Saját függvény – páros
34. Saját függvény – összeadás
3. szint
07. Számok listája
08. Alapstringek
10. Lista válogatása
15. Listás apróságok
24. Pitagorasz
29. Számkitalálós program
32. Előjel függvénnyel
35. Fibonacci-sorozat
37. Faktoriális
38. Sorozat
39. A hét napja 1.
40. Napok száma
41. Hét napja 2.
43. Számjegyek
44. Több sor, egy adat
47. Színházi foglaltság
51. Listák kezelése
Legnagyobb közös osztó
4. szint
16. Haladó lista
17. Válogassunk
42. Eltérő hossz
45. Több adat egy sorban
46. Tárolás nélkül
48. Többdimenziós lista
49. Egyes sorok tárolása
54. Prímek
57. Pitagoraszi számhármasok
58. Rendes számok
I. feladatsor: statisztika
II. feladatsor: Vörös rókák
VI. Fegyház
VII. Fogyókúra
VIII. Sakk
5. szint
50. Fájladatok feldolgozása
52. Táblázat spirálban
53. Szövegelés 1.
55. Szövegelés 2.
56. Számrendszerek
III. feladatsor: Vízibicikli
IV. feladatsor: Titkosírás
V. Webstatisztika
IX. Ismerősök
 

A feladatok témák szerint
Számok
01. Alapszámolások
03. Tört
04. Négyzetszámok
13. Prím-eldöntés
14. Számlista
15. Listás apróságok
21. Hányados
24. Pitagorasz
26. Számfüzér
27. Másodpercek
28. Tesztkérdések száma
29. Számkitalálós program
54. Prímek
55. Szövegelés 2.
56. Számrendszerek
57. Pitagoraszi számhármasok
58. Rendes számok
I. feladatsor: statisztika
II. feladatsor: Vörös rókák
III. feladatsor: Vízibicikli
IV. feladatsor: Titkosírás
V. Webstatisztika
VI. Fegyház
VII. Fogyókúra
VIII. Sakk
IX. Ismerősök
Stringek
02. Típusok
08. Alapstringek
11. Nap neve
12. Számbekérés
16. Haladó lista
17. Válogassunk
18. Fájlírás
19. Pénzfeldobás
20. Betűcsere
23. Magánhangzók
24. Pitagorasz
25. Kiírás formázva
26. Számfüzér
39. A hét napja 1.
42. Eltérő hossz
43. Számjegyek
44. Több sor, egy adat
45. Több adat egy sorban
46. Tárolás nélkül
47. Színházi foglaltság
48. Többdimenziós lista
49. Egyes sorok tárolása
50. Fájladatok feldolgozása
51. Listák kezelése
52. Táblázat spirálban
53. Szövegelés 1.
54. Prímek
55. Szövegelés 2.
56. Számrendszerek
57. Pitagoraszi számhármasok
Fájlkezelés
18. Fájlírás
19. Pénzfeldobás
24. Pitagorasz
42. Eltérő hossz
43. Számjegyek
44. Több sor, egy adat
45. Több adat egy sorban
46. Tárolás nélkül
47. Színházi foglaltság
48. Többdimenziós lista
50. Fájladatok feldolgozása
51. Listák kezelése
52. Táblázat spirálban
53. Szövegelés 1.
55. Szövegelés 2.
56. Számrendszerek
I. feladatsor: statisztika
II. feladatsor: Vörös rókák
III. feladatsor: Vízibicikli
IV. feladatsor: Titkosírás
V. Webstatisztika
VI. Fegyház
VII. Fogyókúra
VIII. Sakk
IX. Ismerősök

Ciklus, elágazás
12. Számbekérés
13. Prím-eldöntés
14. Számlista
15. Listás apróságok
16. Haladó lista
17. Válogassunk
18. Fájlírás
19. Pénzfeldobás
20. Betűcsere
22. Lista feltöltése
23. Magánhangzók
24. Pitagorasz
26. Számfüzér
30. Átkódolás – számlálás
31. Listabekérés
32. Előjel függvénnyel
33. Saját függvény – páros
34. Saját függvény – összeadás
35. Fibonacci-sorozat
36. Legnagyobb közös osztó
37. Faktoriális
38. Sorozat
45. Több adat egy sorban
46. Tárolás nélkül
48. Többdimenziós lista
49. Egyes sorok tárolása
50. Fájladatok feldolgozása
51. Listák kezelése
52. Táblázat spirálban
53. Szövegelés 1.
54. Prímek
55. Szövegelés 2.
56. Számrendszerek
57. Pitagoraszi számhármasok
58. Rendes számok
I. feladatsor: statisztika
II. feladatsor: Vörös rókák
III. feladatsor: Vízibicikli
IV. feladatsor: Titkosírás
V. Webstatisztika
VI. Fegyház
VII. Fogyókúra
VIII. Sakk
IX. Ismerősök

Listák kezelése
05. Ciklusok alapja
06. Osztályzatok
07. Számok listája
09. Focieredmények
10. Lista válogatása
11. Nap neve
12. Számbekérés
14. Számlista
15. Listás apróságok
16. Haladó lista
17. Válogassunk
18. Fájlírás
19. Pénzfeldobás
20. Betűcsere
22. Lista feltöltése
23. Magánhangzók
24. Pitagorasz
26. Számfüzér
31. Listabekérés
32. Előjel függvénnyel
33. Saját függvény – páros
42. Eltérő hossz
43. Számjegyek
44. Több sor, egy adat
45. Több adat egy sorban
46. Tárolás nélkül
47. Színházi foglaltság
48. Többdimenziós lista
49. Egyes sorok tárolása
50. Fájladatok feldolgozása
51. Listák kezelése
52. Táblázat spirálban
53. Szövegelés 1.
54. Prímek
55. Szövegelés 2.
56. Számrendszerek
57. Pitagoraszi számhármasok
58. Rendes számok
I. feladatsor: statisztika
II. feladatsor: Vörös rókák
III. feladatsor: Vízibicikli
IV. feladatsor: Titkosírás
V. Webstatisztika
VI. Fegyház
VII. Fogyókúra
VIII. Sakk
IX. Ismerősök

Algoritmus, átkódolás
30. Átkódolás – számlálás
31. Listabekérés
32. Előjel függvénnyel
33. Saját függvény – páros
34. Saját függvény – összeadás
35. Fibonacci-sorozat
36. Legnagyobb közös osztó
37. Faktoriális
38. Sorozat
39. A hét napja 1.
40. Napok száma
41. Hét napja 2.

Rekurzió
35. Fibonacci-sorozat
36. Legnagyobb közös osztó
37. Faktoriális
38. Sorozat