Fizika, matek, informatika érettségi

Home Fizika Excel Access A weboldalról

08. Alapstringek

3. szint

Kérj be egy mondatot!
  1. Írasd ki a betűit (szóközök, írásjelek nélkül), vesszővel és szóközzel elválasztva.
  2. Írasd ki a szavait is, mindegyik szavát új sorba!
  3. Írasd ki a mondatot visszafelé!
Minta:
Kérem a mondatot: Nyári napnak alkonyulatánál megállék a kanyargó Tiszánál.
N, y, á, r, i, n, a, p, n, a, k, a, l, k, o, n, y, u, l, a, t, á, n, á, l, m, e, g, á, l, l, é, k, a, k, a, n, y, a, r, g, ó, T, i, s, z, á, n, á, l
Nyári
napnak
alkonyulatánál
megállék
a
kanyargó
Tiszánál
.lánázsiT ógraynak a kéllágem lánátaluynokla kanpan iráyNmondat = input('Kérem a mondatot: ')
betuk = []
for betu in mondat:
if betu not in [' ',',','.','!','?',':',';','-','(',')']:
betuk.append(betu)
print(', '.join(betuk))

szavak = []
szo = ''
for betu in mondat:
if betu in [' ',',','.','!','?',':',';','-','(',')']:
szavak.append(szo)
szo = ''

else:
print('\n'.join(szavak))

vissza = [mondat[len(mondat)-i-1] for i in range(len(mondat))]
print(''.join(vissza))

Megjegyzés: rövidítésekkel kevesebb sorban is leírható a program!