Fizika, matek, informatika érettségi

Home Fizika Excel Access A weboldalról

07. Számok listája

3. szint

Kérj be egy pozitív egész számot (N), majd
  1. tárold listában a természetes számokat 1-től N-ig!
  2. Írd ki a számok összegét!
  3. Tárold el egy listában ezek közül a páratlan számokat, írd ki ezek számát és összegét, és a páros számok összegét is!
  4. Határozd meg és írd ki külön sorba N! (N faktoriális) értékét!
  5. Írd ki azt is egy tizedes jegyre kerekítve, hogy a páros számok összege hány százaléka a páratlan számok összegének!
Minta:
Kérem N értékét: 12
A számok összege: 78
A páratlanok száma: 6 összege: 36 a páros számok összege: 42
12! = 479001600
A páros számok összege 116.7%-a a páratlan számok összegének.N = int(input('Kérem N értékét: '))
sorozat = [i for i in range(1,N+1)]
print('\nA számok összege:',sum(sorozat))
paratlan = [i for i in sorozat if i%2==1]
print(f'A páratlanok száma:{len(paratlan)}\tösszege: {sum(paratlan)},\ta páros számok összege: {sum(sorozat)-sum(paratlan)}')
faktor = 1
for i in range(1,N+1):
faktor *= i
print(str(N)+'! = '+str(faktor))
szazalek = (sum(sorozat)-sum(paratlan))/sum(paratlan)*100
print(f'A páros számok összege {str(round(szazalek,1))}%-a a páratlan számok összegének.')