Geometriai optika

Geometriai optika

Válaszolj a kérdésekre! Mit jelent az, hogy egy optikai kép valódi, illetve látszólagos? Határozd meg a következő fogalmakat: fókusztávolság, dioptria, nagyítás. Mit mond ki a leképezési törvény, mire vonatkozik? Készíts vázlatot, és az alapján ismertesd a nevezetes sugármeneteket lapos gömbtükrök (homorú, domború) esetén! Készíts vázlatot, és az alapján ismertesd a nevezetes sugármeneteket vékony lencsék (homorú, domború) esetén! Készíts vázlatot, és az ...

A fény (hullámjelenségek, terjedési tulajdonságok)

A fény (hullámjelenségek, terjedési tulajdonságok)

Válaszolj a következő kérdésekre! Terjedési tulajdonságok Határozd meg a következő fogalmakat: fényforrás, fénynyaláb, fénysugár. Hogyan lehet csoportosítani a fényforrásokat? Milyen következményei vannak annak, hogy a fény elektromágneses hullám? Ismertesd a fény terjedési tulajdonságait! Milyen tapasztalatokkal, kísérletekkel lehet ezeket alátámasztani? Mit tudsz a fénysebességről? *Ismertess néhány, a fénysebesség mérésére vonatkozó klasszikus módszert.   Hullámjelenségek (optika) Ismertesd vázlat segítségével a visszaverődés és a törés törvényeit! Milyen eszközökben ...

Elektromágneses spektrum

Elektromágneses spektrum

Válaszolj a következő kérdésekre! Ismertesd az elektromágneses hullám fogalmát! Mekkora a terjedési sebessége vákuumban? Ismertesd a mechanikai és az elektromágneses hullámok azonos és eltérő viselkedését! Ismertesd az elektromágneses hullámok fajtáit, és azok terjedési tulajdonságait, alkalmazási területeit, biológiai hatásait! Készíts ábrát a párhuzamos rezgőkörről, és az alapján ismertesd a működése közbeni energia átalakulásokat! Mi az az antenna, mit jelent a szabad ...

4. Optika - fizika érettségi követelmények

4. Optika – fizika érettségi követelmények

Optika – fizika érettségi témakörök Amely témakörhöz a táblázat nem tartalmaz külön követelményt, ott a fogalom ismerete az elvárás.