Termodinamika 1.

Termodinamika 1.

Ismertesd a Brown-mozgás lényegét és vele kapcsolatban néhány gyakorlati példát a hétköznapokból! Melyek az állapotjelzők, és melyek a termodinamikai folyamatra jellemző mennyiségek? Mitől függ az ideális gáz belső energiája? Mit jelent a gázon és a gáz által végzett térfogati munkavégzés? Ismertesd a hőmennyiség (hő) fogalmát. Mikor milyen előjelűek? Az egyes állapotváltozások esetén milyen összefüggések írják le a hőt, a ...

Gázok állapotjelzői, hőterjedés

Gázok állapotjelzői, hőterjedés

Gázok állapotjelzői, állapotegyenlet, hőterjedés formái Válaszolj a következő kérdésekre! Nevezd meg a gáz állapotjelzőit (állapothatározóit – elnevezés, jelölés, mértékegység)! Milyen módszerekkel történik a hőmérséklet mérése? Ismertess különböző hőmérőfajtákat (mérési tartomány, pontosság). Ismertesd a Celsius- és Kelvin-skálákat, a köztük levő összefüggéseket! Mit jelent az, hogy egy test a környezetével termikus egyensúlyban van? Ismertesd Avogadro törvényét! Melyek a hőterjedés formái? Ismertesd ezeket a ...

Hőtágulás

Hőtágulás

Válaszolj a következő kérdésekre! Ismertesd a szilárd anyagok lineáris hőtágulásával kapcsolatos kísérleteket! Mit jelent a lineáris, és mit a térfogati hőtágulás, milyen összefüggésekkel írhatók le ezek a jelenségek? Ismertesd a lineáris és hőtágulási együttható szerepét a hőtágulás folyamatában! Ismertess példákat a gyakorlati életből a szilárd anyagok hőtágulására a természeti és technikai folyamatokban! Ismertesd a folyadékok hőtágulásának jelenségét, jellemzőit! Magyarázd el, ...

2. Hőtan, termodinamika - fizika érettségi követelmények

2. Hőtan, termodinamika – fizika érettségi követelmények

A hőtan témakörei Amely témakörhöz nincs külön követelmény, ott a fogalom ismerete az elvárás.