Gázok állapotjelzői, állapotegyenlet, hőterjedés formái

Válaszolj a következő kérdésekre!

  • Nevezd meg a gáz állapotjelzőit (állapothatározóit – elnevezés, jelölés, mértékegység)!
  • Milyen módszerekkel történik a hőmérséklet mérése? Ismertess különböző hőmérőfajtákat (mérési tartomány, pontosság). Ismertesd a Celsius- és Kelvin-skálákat, a köztük levő összefüggéseket!
  • Mit jelent az, hogy egy test a környezetével termikus egyensúlyban van?
  • Ismertesd Avogadro törvényét!
  • Melyek a hőterjedés formái? Ismertesd ezeket a jelenségeket és adj rá példákat a gyakorlati életből!
  • Ismertesd a következő összefüggéseket: Gay-Lussac I. és II. törvénye, Boyle-Mariotte törvénye, egyesített gáztörvény, állapotegyenlet. Melyikhez milyen állapotváltozás kapcsolható?
  • *Mutass be egyszerű kísérleteket a gázok állapotváltozásaira! Készíts ábrát, és az alapján mutasd be a p-V diagramon a különböző állapotváltozásokat!

 

Kísérlet szóbeli érettségihez:  Gázok állapotváltozásai

 Szükséges eszközök:

Átfúrt dugóval elzárt, ismert térfogatú lombik, amelyhez gumicső csatlakozik; mérőhenger; nagyobb üvegedények; víz: hideg és meleg; hőmérő; állvány; fogó; dió.

 A kísérlet leírása:

 A szájával lefelé fordított mérőhengert állítsa olyan magasságba, hogy a vízszint a mérőhengerben, valamint a mérőhengeren kívül azonos legyen! Olvassa le a mérőhengerben lévő levegő térfogatát! Mérje meg a terem hőmérsékletét!

Állítsa a lombikot langyos vízfürdőbe! A gumicső víz alatti végéből buborékok szállnak fel, amelyeket a mérőhenger felfog. Ha a buborékolás abbamaradt, ismét állítsa be a mérőhenger magasságát úgy, hogy a benti és a kinti vízszint azonos legyen! Ismét mérje meg a mérőhengerbe zárt levegő térfogatát! Mérje meg a vízfürdő hőmérsékletét!

 

Kísérlet szóbeli érettségihez:  A Boyle–Mariotte-törvény szemléltetése

Szükséges eszközök:

Tű nélküli orvosi műanyag fecskendő.

A kísérlet leírása:

A fecskendő dugattyúját húzza ki a legutolsó térfogatjelzésig, majd szorítsa ujját a fecskendő csőrére olyan erősen, hogy légmentesen elzárja azt! Nyomja erősen befelé a dugattyút anélkül, hogy a fecskendő csőrén kiengedné a levegőt! Mit tapasztal? Mekkora térfogatúra tudta összepréselni a levegőt?

A dugattyún a nyomást fenntartva hirtelen engedje el a fecskendő csőrét! Halk hangot hallhat
a fecskendőből. Mi lehet a hanghatás oka? Húzza ki ismét a dugattyút a felső állásba, fogja be ismét
a fecskendő csőrét, és nyomja be erősen a dugattyút! A fecskendő csőrét továbbra is befogva engedje el a dugattyút! Mi történik?

Végezze el a kísérletet úgy is, hogy az összenyomott fecskendő csőrét befogja, ezután kifelé húzza
a dugattyút, majd ebből a helyzetből engedi el! Mi tapasztal?

 

News Reporter