Atomfizika

Atomfizika

Válaszolj a következő kérdésekre! (*: emelt szint) Határozd meg az atom, molekula, ion és elem fogalmát. Sorolj fel példákat olyan fizikai-kémiai jelenségekre, amelyek ezek létezését bizonyítják! Ismertesd az Avogadro-számot, a relatív atomtömeg és az atomi tömegegység fogalmát, ezek kapcsolatát! Ismertesd az elektron tömegének és töltésének meghatározására vonatkozó kísérletek alapelvét! Ismertesd Rutherford atommodelljét, szórási kísérletének eredményeit! Mekkora az atommag és az ...