Válaszolj a következő kérdésekre!

 • Hogyan képes munkát végezni az elektromos mező?
 • Milyen esetekben pozitív, és milyen esetekben negatív az elektrosztatikus mező munkája?
 • Hogyan jellemzi az elektromos mezőt a feszültség? Határozd meg a feszültség fogalmát, mértékegységét!
 • Milyen összefüggés kapcsolja össze az elektromos mező munkáját és térerősségégét? Miért lehet a térerősség mértékegysége V/m?
 • Mekkorák a következő feszültségértékek: emberre veszélyes érték, hálózati feszültség, akkumulátorcella, mérhető legkisebb feszültség?
 • *Mit jelent az, hogy az elektromos mező konzervatív?
 • *Mi az a potenciál? Mi a potenciál és a földelés kapcsolata?
 • *Mi az az ekvipotenciális felület? Milyen felületek ekvipotenciálisak pontszerű töltés által keltett, illetve homogén elektromos mezőben?

 

 • Hogyan tároljuk a töltéseket a gyakorlatban, és mi volt az első ilyen tárolóeszköz?
 • Mi az a kondenzátor? Definiáld a kapacitás fogalmát, és add meg a kapacitás fizikai jelentését és mértékegységét! A gyakorlatban milyen nagyságrendű a kondenzátorok kapacitása?
 • Ismertess olyan eszközöket, amelyekben kondenzátort használnak!
 • Miből adódik a kondenzátor energiája? Add meg a feltöltött kondenzátor energiájának a képletét!
 • *Ismertesd a síkkondenzátor kapacitásának meghatározását! Hogyan függ a kapacitás a fegyverzetek közötti anyagtól, milyen fizikai mennyiség jellemzi ezt?
 • *Mi az a dielektrikum?
News Reporter