Válaszolj a következő kérdésekre!

 • Mit nevezünk elektromos állapotnak?
 • Ismertesd az elektromos alapjelenségeket és azokat az alapkísérleteket, amelyek bemutatják az alapjelenségeket!
 • Mit nevezünk elektrosztatikus kölcsönhatásnak? Hányféle töltése lehet egy testnek, melyek ezek? Mit gondolt Franklin a töltésről, és ma hogyan értelmezzük az elektromos töltést anyagszerkezeti szempontból?
 • Mi az az elektrosztatikus erő? Ismertesd néhány tulajdonságát!
 • Fogalmazd meg a töltésmegmaradás törvényét!
 • Miben tér el egymástól az elektroszkóp és az elektrométer?
 • Hogyan hozható elektromos állapotba egy test?
 • Hogyan kapcsolódik a villám az elektromos töltés témaköréhez?
 • Mit nevezünk elektromos töltésnek, mi a jele és a mértékegysége? Mekkora az elemi töltés nagysága?
 • Mi az a Coulomb-erő, mitől függ a nagysága?
 • Sorolj fel példákat a Coulomb-erő gyakorlati alkalmazására, az egyiket részletesen ismertesd!
 • Ha érdekel az informatika, írjál olyan programot, ami a két töltést és a távolságot bekérve kiszámítja a két töltés közötti Coulomb-erő nagyságát!

 

Nézd meg ezt a videót, mert jól összefoglalja az elektromos kölcsönhatást!

 

Válaszolj a kérdéssor kérdéseire!

News Reporter