Válaszolj a következő kérdésekre!

 • Fogalmazd meg az elektromágneses indukció jelenségét! Milyen kapcsolat van a mágneses mező változása és az elektromos mező között?
 • Mire vonatkozik Lenz törvénye? Fogalmazd meg pontosan a szabályt! Milyen elv következménye a Lenz-törvény? Ismertess a Lenz-törvényhez kapcsolódó egyszerű kísérleteket és jelenségeket!
 • Milyen fajtái vannak az elektromágneses indukciónak? Ezek miben hasonlítanak és miben térnek el egymástól? Mitől függ az egyes fajtáknál az indukált feszültség nagysága?
 • Milyen gyakorlati alkalmazásait ismered az elektromágneses indukciónak?
 • Ismertesd a tekercs mágneses energiáját!
 • Ismertesd az önindukció szerepét az áram ki- és bekapcsolásánál! Készítsd el az erre vonatkozó áramkör kapcsolási rajzát!
 • Mi az a generátor, milyen elven működik? Hol alkalmaznak generátorokat a gyakorlatban?
 • Milyen kapcsolat található a generátor, az elektromos motor és a dinamó között?
 • Ismertesd a váltakozó áram fogalmát!
 • Ismertesd a pillanatnyi, maximális és effektív feszültség és áramerősség fogalmát!
 • Mekkora hazánkban a hálózati feszültség effektív, illetve maximális értéke, frekvenciája?
 • Készíts vázlatrajzot, és az alapján ismertesd a transzformátor felépítését, működési elvét és szerepét az energia szállításában.
 • Mi az a feltranszformálás, illetve letranszformálás? Milyen mennyiség nem változik a transzformálás során?
 • Ismertesd a váltakozó áram tulajdonságait, hatásait, és hasonlítsd össze az egyenáraméval.

Kísérlet szóbeli érettségihez  

Feladat: Légmagos tekercs és mágnesek segítségével tanulmányozza az elektromágneses indukció jelenségét!

Szükséges eszközök:

Középállású demonstrációs áramerősség-mérő; különböző menetszámú, vasmag nélküli tekercsek (például 300, 600 és 1200 menetes); 2 db rúdmágnes; vezetékek.

 

A kísérlet leírása:

Csatlakoztassa a tekercs két kivezetését az árammérőhöz! Dugjon be egy mágnest a tekercs hossztengelye mentén a tekercsbe! Hagyja mozdulatlanul a mágnest a tekercsben, majd húzza ki a mágnest körülbelül ugyanakkora sebességgel, mint amekkorával bedugta! Figyelje közben az áramerősség-mérő műszer kitérését!

Ismételje meg a kísérletet fordított polaritású mágnessel is!

Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy gyorsabban (vagy lassabban) mozgatja a mágnest!

Ezután fogja össze a két mágnest és a kettőt együtt mozgatva ismételje meg a kísérleteket!

Ismételje meg a kísérletet kisebb és nagyobb menetszámú tekerccsel is!

Röviden foglalja össze tapasztalatait!


 

Töltsd ki a tesztet!

News Reporter