Elágazás

if (feltétel1):

utasítások, amit végrehajt, ha a feltétel1 igaz

elif (feltétel2):

új vizsgálat és utasítások, amit végrehajt, ha a feltétel1 hamis, de a feltétel2 igaz (el is maradhat)

else:

utasítások, amit végrehajt, ha a feltétel1 hamis (el is maradhat)

 

A feltétel lehet egy logikai kifejezés, ami True (igaz) vagy False (hamis) eredményt ad. Használható az or (vagy) és az and (és) is. Az if után a nulla értékek hamisak, a nem-nulla értékek pedig igazak. Az üres lista, üres string is hamisat ad.

Az utasítások blokkját beljebb kezdjük, mindet ugyanannyira bent.

Pythonban nincsen többszörös elágazás.

while ciklus

while (feltétel):

utasítások

else:

utasítások, amelyek akkor futnak le, ha a feltétel nem teljesül, vagy ha már vége a ciklusnak (el is maradhat)

 

A while a hagyományos elől tesztelő ciklus. Az else ág akkor fut le, ha a ciklusfeltétel nem teljesül (tehát a ciklus elhagyása után mindig, kivéve ha break utasítással hagyjuk el a ciklust).

A programozónak kell gondoskodnia a ciklusfeltétel HAMIS-sá válásáról, mert ellenkező esetben egy végtelen ciklusba kerül a program (ilyenkor megszakítás: Crtl+C).

Kiugrási lehetőségek a ciklusból:

  • break – rögtön a ciklus utáni utasításra kerül a vezérlés
  • continue – a ciklusfeltétel tesztelésére ugrik a vezérlés

 

A while hátul tesztelő ciklussá is tehető:

while True:

utasítások

if (feltétel):

break

 

Nincs GOTO utasítás! Nincs lehetőség egyszerre több ciklusból való kiugrásra.

for ciklus

for ciklus változó in range(kezdőérték, végérték, lépésköz) :

utasítások

else:

utasítások (ha a ciklus véget ér, ez fut le; el is maradhat, ha nincs rá szükség)

 

Példa:

for i in range(1,11,2):

print(’szám:’,i )

else:

print(’VÉGE a ciklusnak!!!’)

 

A for ciklussal egy lista elemein is végiglépkedhetünk:

for elem in lista:

print(elem)

Előfordulhat, hogy indexeléssel kell végigmenni az elemeken:

for index1 in range(len(lista)):

print(lista[index1])

News Reporter