Válaszolj a következő kérdésekre!Fizika - mérőműszer

 • Mit nevezünk elektromos áramnak? Mi az elektromos áram oka, és milyen részecskék mozognak?
 • Ismertesd az áramerősség fogalmát! Mit mondhatunk az áram irányáról?
 • Sorolj fel legalább 5 elemet az áramkör részei közül! ismertesd ezek áramköri rajzát is!
 • Készíts vázlatrajzot, és ennek segítségével ismertesd a következő fogalmakat: elektromotoros erő, belső feszültség, kapocsfeszültség.
 • Ismertesd az áramerősség- és feszültségmérő eszközök használatát!
 • Ismertesd az elektromos áram hatásait és alkalmazásukat néhány elektromos eszközökben. Ezek közül egyiket részletesen elemzed!
 • Ismertesd az elektromos árammal kapcsolatos baleset-megelőzési és érintésvédelmi szabályokat!
 • Ismertesd az elektromos áram teljesítményét és munkáját!
 • Ismertesd a galvánelem és az akkumulátor fogalmát, és ezek környezetkárosító hatását. Ismertess néhány akkumulátor fajtát!
 • Készíts vázlatrajzot, és ez alapján ismertesd az Ohm-törvényt vezető szakaszra!
 • Határozd meg az elektromos ellenállás fogalmát, mértékegységét! Mitől függ a vezetőszakasz ellenállása? Mi az a fajlagos ellenállás?
 • Milyen fajtáit ismered a változtatható ellenállásoknak?
 • Készíts vázlatrajzot és elemezd a fogyasztók soros kapcsolását az eredő ellenállás, áramerősség, feszültség és teljesítmény szempontjából!
 • Készíts vázlatrajzot és elemezd a fogyasztók párhuzamos kapcsolását az eredő ellenállás, áramerősség, feszültség és teljesítmény szempontjából!

 

Kísérlet szóbeli érettségihez: soros és párhuzamos kapcsolás

Feladat:

Egy áramforrás és két zseblámpaizzó segítségével tanulmányozza a soros, illetve a párhuzamos kapcsolás feszültség- és teljesítményviszonyait!

Szükséges eszközök:

4,5V-os zsebtelep (vagy helyettesítő áramforrás); két egyforma zsebizzó foglalatban; kapcsoló; vezetékek; feszültségmérő műszer, áramerősség-mérő műszer (digitális multiméter).

A kísérlet leírása:

Készítsen kapcsolási rajzot két olyan áramkörről, amelyben a két izzó sorosan, illetve párhuzamosan van kapcsolva!

A rendelkezésre álló eszközökkel állítsa össze mindkét áramkört! Mérje meg a fogyasztókra eső feszültségeket és a fogyasztókon átfolyó áram erősségét mindkét kapcsolás esetén! Figyelje meg az izzók fényerejét mindkét esetben!

 

Válaszolj a kérdéssor kérdéseire!

News Reporter