Stringek

Stringek

String (str, szöveg): karakterből épül fel. A Pythonban a szövegek is listák, így ami listára működik, általában stringre is. Példák: szo = ’Egy egy string’ szo += ’ újabb szó’ if ’b’ in szo:     print(’Van benne b betű’) else:     print(’Nincs…

Rekurzió

Rekurzió

A rekurzió egy programozási módszer. Azt az esetet nevezzük így, amikor egy eljárásban (függvényben) szereplő kód önmagát (ugyanazt az eljárást, függvényt) hívja meg. Természetesen a folyamatot ebben az esetben is véges számú lépés után meg kell állítani. Egyszerűsítve: olyan alprogramokat nevezünk rekurzívaknak,…

Elemi programozási tételek

Elemi programozási tételek

Programozáskor felmerülő problémák nagy része visszavezethető néhány alapproblémára, és ezekre létezik megoldási sablon. Az ilyen, egy-egy feladattípus megoldását nyújtó algoritmusokat nevezzük programozási tételnek. Most csak a Pythonban használt egyszerűsítéseket tárgyaljuk, az alacsonyabb szintű programozási nyelvek ennél hosszabb kóddal oldják meg a programot….

Saját függvények

Saját függvények

Ha szét akarjuk szedni kisebb részekre a programot, vagy ha egy részprogramot többször is szeretnénk végrehajtani, szubrutint (saját függvényt, eljárást) készítünk. def függvénynév(paraméter1,paraméter2,…):      utasítások Kilépés, visszatérés a függvényből: return érték (az érték el is maradhat, ha nem ad vissza értéket)….

Fájlkezelés

Fájlkezelés

Beolvasás txt fájlból, helyközzel elválasztott adatok esetén: fajl = open(‘valami.txt’) forras = fajl.read().splitlines() fajl.close() Ekkor a fájl minden sora a forras lista 1-1 eleme lesz. Ha a sorokban szóközzel elválasztott adatok vannak, így rakhatjuk ezeket az adatok listába: adatok = [sor.split(‘ ‘)…

Listák, halmazok

Listák, halmazok

Lista (list): egymás utáni adatok. Vannak 1 és több dimenziós tömbök, az indexek 0-tól indulnak. A Python a stringeket is listaként kezeli. A Pythonban a listára nem vonatkozik az a szigorú megkötés, hogy minden elem azonos típusú lehet, és több dimenzió esetén…

Elágazás, ciklusok

Elágazás, ciklusok

Elágazás if (feltétel1): utasítások, amit végrehajt, ha a feltétel1 igaz elif (feltétel2): új vizsgálat és utasítások, amit végrehajt, ha a feltétel1 hamis, de a feltétel2 igaz (el is maradhat) else: utasítások, amit végrehajt, ha a feltétel1 hamis (el is maradhat)   A feltétel…

Számok kezelése

Számok kezelése

Értékadás: a=3 vagy b=3.14, vagyis megkülönböztetjük az egészeket és a tizedes törteket. Növelés, csökkentés… így is megvalósítható: a=a+3 vagy a+=3   Összehasonlítás Az összehasonlító operátorok használata tetszőleges típusú objektumok között lehetséges. Az operátorok precedencia értéke (műveleti hierarchia, sorrend) azonos. Pythonban az összehasonlításokat…

Input, output – input() és print() használata

Input, output – input() és print() használata

Adatot a billentyűzetről az input() utasítással lehet bekérni, az eredmény string lesz: szoveg = input(’Add meg a születési évszámodat: ’) Ha a szoveg változóval számolni akarsz, alakítsd egész számmá: szam = int(input(’Add meg a születési évszámodat: ’)) Az adatokat vagy képernyőre, vagy…

Algoritmus, mondatszerű leírás

Algoritmus, mondatszerű leírás

Az algoritmus elemi lépések egymás utáni sorozata, melyek végrehajtása egy probléma megoldásához vezet. Az egyes részlépéseknek végrehajthatónak és egyértelműnek kell lennie. Ez biztosítja, hogy tetszőlegesen sokszor végrehajtva, mindig ugyanazt a részeredményt kapjuk. Definiálhatjuk így: Az algoritmus egyértelműen végrehajtható tevékenységek vagy utasítások sorozata,…