Atomfizika

Atomfizika

Válaszolj a következő kérdésekre! (*: emelt szint) Határozd meg az atom, molekula, ion és elem fogalmát. Sorolj fel példákat olyan fizikai-kémiai jelenségekre, amelyek ezek létezését bizonyítják! Ismertesd az Avogadro-számot, a relatív atomtömeg és az atomi tömegegység fogalmát, ezek kapcsolatát! Ismertesd az elektron…

Termodinamika 1.

Termodinamika 1.

Ismertesd a Brown-mozgás lényegét és vele kapcsolatban néhány gyakorlati példát a hétköznapokból! Melyek az állapotjelzők, és melyek a termodinamikai folyamatra jellemző mennyiségek? Mitől függ az ideális gáz belső energiája? Mit jelent a gázon és a gáz által végzett térfogati munkavégzés? Ismertesd a…

Geometriai optika

Geometriai optika

Válaszolj a kérdésekre! Mit jelent az, hogy egy optikai kép valódi, illetve látszólagos? Határozd meg a következő fogalmakat: fókusztávolság, dioptria, nagyítás. Mit mond ki a leképezési törvény, mire vonatkozik? Készíts vázlatot, és az alapján ismertesd a nevezetes sugármeneteket lapos gömbtükrök (homorú, domború)…

Gázok állapotjelzői, hőterjedés

Gázok állapotjelzői, hőterjedés

Gázok állapotjelzői, állapotegyenlet, hőterjedés formái Válaszolj a következő kérdésekre! Nevezd meg a gáz állapotjelzőit (állapothatározóit – elnevezés, jelölés, mértékegység)! Milyen módszerekkel történik a hőmérséklet mérése? Ismertess különböző hőmérőfajtákat (mérési tartomány, pontosság). Ismertesd a Celsius- és Kelvin-skálákat, a köztük levő összefüggéseket! Mit jelent…

Hőtágulás

Hőtágulás

Válaszolj a következő kérdésekre! Ismertesd a szilárd anyagok lineáris hőtágulásával kapcsolatos kísérleteket! Mit jelent a lineáris, és mit a térfogati hőtágulás, milyen összefüggésekkel írhatók le ezek a jelenségek? Ismertesd a lineáris és hőtágulási együttható szerepét a hőtágulás folyamatában! Ismertess példákat a gyakorlati…

Képek, média

Képek, média

A honlapot fel lehet dobni fotógalériával és flash animációkkal is, azonban a nagy méretű képek és média fájlok betöltése komolyan lassítja a honlap betöltését. Flash animációkat ma már nem használunk, mert a böngészők nem támogatják. Vigyázzunk, mert a média tartalmak és a…

Táblázatok

Táblázatok

A táblázatok (table) sorokból (row) és oszlopokból (column) állnak. Ezek össze is vonhatók. Beállítható a táblázat kerete, valamint az egyes cellák kerete külön-külön, az oszlopszélességek, sormagasságok, a cellák és a szöveg közötti hely (margin) és a cellák közötti hely (padding). A táblázatok…

Listák

Listák

A listák (list) lehetnek számozottak vagy felsorolásjellel megjelölt listák. A felsorolásjel lehet bármilyen karakter vagy kép, alapértelmezés szerint teli karika. A számozás is többféle lehet (pl. 1., 2.,… vagy a., b…. vagy I., II….). A listák egymásba is ágyazhatók. Számozatlan lista (ul…

Hivatkozások

Hivatkozások

A hivatkozások (linkek) biztosítják a böngészés lényegét (hypertext), a honlapok összekapcsolását.   A hivatkozásokat többféleképpen lehet használni: egy hosszú oldalon belül különböző helyekre lehet ugrani (horgony, anchor); a webhelyen belül különböző oldalakra lehet ugrani (navigáció); email küldést kezdeményezzünk; a honlap egy oldaláról…

Szövegformázás

Szövegformázás

A bekezdések, azon belül a szövegrészek, a címsorok, táblázatcellák stb. szövegjellemzőinek beállítására lehetőség van HTML címkékkel és CSS-sel. A CSS elsőbbséget élvez!   Betűkészletek (font): Azok a betűtípusok, amiket az oldal a megjelenő szövegben használ. A képernyős megjelenítésekhez talp nélküli, könnyen olvasható…