Válaszolj a következő kérdésekre!

 • Ismertesd a mágneses dipólus fogalmát!
 • Mit jelent a mágnesezhetőség, mágneses megosztás?
 • Készíts vázlatot, és az alapján ismertesd a Föld és a mágnesesség kapcsolatát, valamint az iránytű használatát! Mi az a Van Allen sugárzási övezet?
 • *Ismertesd az analógiát és a különbséget a magneto- és az elektrosztatikai alapjelenségek között!
 • Ismertesd a mágneses mező jellemzésére használt fogalmakat és definíciójukat (indukcióvektor, indukcióvonalak, indukciófluxus)!
 • Készítsd ábrákat, és az alapján ismertesd a rúdmásnes, patkómágnes, egyenes vezető, áramhurok és áramjárta egyenes tekercs mágneses mezőjét!
 • *Milyen összefüggéseket ismerünk az egyes mágneses mezők leírására?
 • *Mennyiben tér el az elektromos áram keltette mágneses mezők szerkezete az elektrosztatikus mezőtől?
 • Mit nevezünk elektromágnesnek? Ismertesd az elektromágnes néhány gyakorlati alkalmazását, ezek közül egyet válassz ki és elemzd részletesebben a működését!
 • Mi a szerepe a vasmagnak az elektromágnes esetében?
 • *Ismertesd a mágneses permeabilitás fogalmát!
 • *Milyen összefüggésekkel írhatók le a speciális alakú áramvezetők mágneses mezői?
 • Készíts ábrát, és az alapján ismertesd a mágneses mező erőhatását áramjárta vezetőre (nagyság és irány)!
 • Ismertesd a Lorentz-erő fogalmát!
 • Milyen hatással van a Lorentz-erő a mozgó töltésre? Ismertesd a Lorentz-erő néhány következményét, gyakorlati alkalmazását!
 • *Készíts vázlatot, és az alapján ismertesd két áramjárta, párhuzamos, hosszú egyenes vezető között ható erőt!
 • *Milyen részecskegyorsító-típust ismersz? Mi a működési elve?

 

Indítsd a tesztet, és ellenőrizd a tudásodat!

News Reporter