Válaszolj a következő kérdésekre!

 • Definiáld az elektromos erőteret (mezőt)!
 • Mi az elektromos térerősség, hogyan mérhető, mi a mértékegysége?
 • Mit jelent az, hogy az elektromos mező homogén, illetve inhomogén?
 • Hogyan jellemzik az elektromos mezőt az elektromos erővonalak?
 • Készíts vázlatot, amelyen bemutatod a ponttöltés elektromos terének szerkezetét!
 • Rajzold fel a párhuzamos, ellentétesen egyenlő töltésű fémlemezek közötti elektromos mező szerkezetét!
 • Mi az az elektromos töltésmegosztás? Milyen kísérlettel szemléltethető? Sorolj fel rá példákat a gyakorlati életből!
 • Mi az elektromos árnyékolás, és milyen jelenségen alapul? Milyen gyakorlati alkalmazásait ismered?
 • Hogyan helyezkedik el a többlettöltés a vezetőben?
 • Mi a csúcshatás, milyen jelenségekben, illetve eszközökben játszik szerepet?

 

 

Nézd meg a következő videót, amelyben szépen szemléltetik az elektromos mező szerkezetét!

 

Nézd meg, mit csinál a pingponglabda, ha két fémlap közé kerül!

 

Kísérlet szóbeli érettségihez: a testek elektromos állapota

Feladat: Különböző anyagok segítségével tanulmányozza a sztatikus elektromos töltés és a töltésmegosztás jelenségét!

Szükséges eszközök:

Két elektroszkóp; ebonit- vagy műanyag rúd; ezek dörzsölésére szőrme vagy műszálas textil; üvegrúd; ennek dörzsölésére bőr vagy száraz újságpapír.

 

A kísérlet leírása:

 1. Dörzsölje meg az ebonitrudat a szőrmével (vagy műszálas textillel), és közelítse az egyik elektroszkóphoz úgy, hogy ne érjen hozzá az elektroszkóp fegyverzetéhez! Mit tapasztal? Mi történik akkor, ha a töltött rudat eltávolítja az elektroszkóptól? Ismételje meg a kísérletet papírral dörzsölt üvegrúddal! Mit tapasztal?
 2. Ismételje meg a kísérletet úgy, hogy a megdörzsölt ebonitrudat érintse hozzá az egyik elektroszkóphoz! Mi történik az elektroszkóp lemezkéivel? Dörzsölje meg az üvegrudat a bőrrel (vagy újságpapírral), és érintse hozzá a másik elektroszkóphoz! Mi történik az elektroszkóp lemezkéivel? Érintse össze vagy kösse össze vezetővel a két elektroszkópot! Mi történik?

 

Válaszolj a kérdéssor kérdéseire!

 

News Reporter