Válaszolj a következő kérdésekre!

Terjedési tulajdonságok

 • Határozd meg a következő fogalmakat: fényforrás, fénynyaláb, fénysugár.
 • Hogyan lehet csoportosítani a fényforrásokat?
 • Milyen következményei vannak annak, hogy a fény elektromágneses hullám?
 • Ismertesd a fény terjedési tulajdonságait! Milyen tapasztalatokkal, kísérletekkel lehet ezeket alátámasztani?
 • Mit tudsz a fénysebességről?
 • *Ismertess néhány, a fénysebesség mérésére vonatkozó klasszikus módszert.

 

Hullámjelenségek (optika)

 • Ismertesd vázlat segítségével a visszaverődés és a törés törvényeit! Milyen eszközökben alkalmzzuk ezeket a törvényeket?
 • Mi az a prizma, és mit csinál a fénnyel, fénysugárral?
 • Mit jelent az abszolút és relatív törésmutató, milyen jelenségekhez köthető?
 • Mit jelent a teljes visszaverődés, milyen számítások köthetők hozzá és milyen eszközökben alkalmazzuk?
 • Mit jelent a diszperzió?
 • Mik azok a homogén és összetett színek?
 • Ismertesd az interferenciát, elhajlást és a polarizációt! Milyen egyszerű jelenségekhez köthetők?
 • Milyen hullám a fény?
 • *Mi az a planparalel lemez, milyen jelenség köthető hozzá?
 • *Tervezz és végezz egyszerűbb méréseket a hullámtani törvényekkel kapcsolatban!
 • *Függ-e egy adott közegben a fény terjedési sebessége a frekvenciájától?
 • *Ismertesd és értelmezd a színfelbontás néhány esetét (prizma, rács)!
 • *Mit jelent az, hogy egy fény koherens? Milyen jelenségek, feltételek köthetők hozzá?
 • *Ismertesd a rácson történő elhajlásra vonatkozó összefüggéseket! Hogyan használhatók ezek a hullámhossz mérésére?
 • *Ismertesd a lézerfény tulajdonságait, felhasználási területeit!
News Reporter