Fizika érettségi témák - gravitáció, csillagászat
Érettségi témakörök – gravitáció, csillagászat

Amely témakörhöz nincs külön követelmény, ott a fogalom ismerete az elvárás.

A gravitációs mező
Az általános tömegvonzás törvénye
Ismerje a gravitációs kölcsönhatásban a tömegek szerepét, az erő távolságfüggését, tudja értelmezni ennek általános érvényét.
A bolygómozgás Kepler-törvényei – értelmezze a Kepler-törvényeket a bolygómozgásokra és a Föld körül keringő műholdak mozgására.
Súly és súlytalanság – értelmezze a súly és súlytalanság fogalmát.
Nehézségi erő
Tudjon példát mondani a gravitációs gyorsulás mérési eljárásaira.
Potenciális energia homogén gravitációs mezőben és centrális gravitációs mezőben
Feladatokban tudja alkalmazni a homogén gravitációs mezőre vonatkozó összefüggéseket.
Kozmikus sebességek – tudja értelmezni a kozmikus sebességeket.

Emelt szint
Ismerje a Kepler törvényei és Newton gravitációs törvénye közötti összefüggést. Ismerje a gravitációs állandó mérését.
Problémamegoldásban tudja figyelembe venni a gravitációs gyorsulás tömeg- és távolságfüggését, térerősségjellegét.

 

Csillagászat
Fényév – ismerje a fényév távolságegységet.
Vizsgálati módszerek, eszközök – legyen ismerete az űrkutatás alapvető vizsgálati módszereiről és eszközeiről.
Naprendszer – legyen fogalma a Naprendszer méretéről, ismerje a bolygókat, a fő típusok jellegzetességeit, mozgásukat.
Nap – ismerje a Nap szerkezetének főbb részeit, anyagi összetételét, legfontosabb adatait.
Hold – tudja jellemezni a Hold felszínét, anyagát, ismerje legfontosabb adatait. Ismerje a holdfázisokat, a nap- és holdfogyatkozásokat.
Üstökösök, meteoritok
A csillagok – határozza meg a csillag fogalmát, tudjon megnevezni néhány csillagot. Jellemezze a csillagok Naphoz viszonyított méretét, tömegét.
A Tejútrendszer, galaxisok – ismerje a Tejútrendszer szerkezetét, méreteit, tudja, hogy a Tejútrendszer is egy galaxis. Ismerje a Tejútrendszeren belül a Naprendszer elhelyezkedését. Legyen tájékozott a galaxisok hozzávetőleges számát és távolságát illetően, legyen ismerete az Univerzum méreteiről.
Az Ősrobbanás elmélete – ismerje az Ősrobbanás-elmélet lényegét, az ebből adódó következtetéseket a Világegyetem korára és kiinduló állapotára vonatkozóan.
A táguló Univerzum
News Reporter