Optika - fizika érettségi témakörök
Optika – fizika érettségi témakörök

Amely témakörhöz a táblázat nem tartalmaz külön követelményt, ott a fogalom ismerete az elvárás.

Terjedési tulajdonságok
Fényforrás, fénynyaláb, fénysugár
Tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, ismerje ennek következményeit. Ismerje a fény terjedési tulajdonságait, tudja tapasztalati és kísérleti bizonyítékokkal alátámasztani.
Fénysebesség – tudja, hogy a fénysebesség határsebesség.
Emelt szint
Ismerjen a fénysebesség mérésére vonatkozó klasszikus módszert (pl. Olaf Römer, Fizeau).

 

Hullámjelenségek
A visszaverődés és törés törvényei – Snellius-Descartes törvény; tudja alkalmazni a hullámtani törvényeket egyszerűbb feladatokban.
Ismerje fel a jelenségeket, legyen tisztában létrejöttük feltételeivel, és értse az ezzel kapcsolatos természeti jelenségeket és technikai eszközöket. Tudja egyszerű kísérletekkel szemléltetni a jelenségeket.
Prizma
Abszolút és relatív törésmutató
Teljes visszaverődés, határszög (száloptika)
Diszperzió – ismerje, hogy a prizma a fehér fényt a szivárvány színeire bontja.
Színképek, homogén és összetett színek – legyen ismerete a homogén és összetett színekről.
Fényinterferencia, fénypolarizáció, polárszűrő – ismerje az interferenciát, elhajlást és a polarizációt, és ismerje fel ezeket egyszerű jelenségekben. Értse a fény transzverzális jellegét.
Emelt szint
Planparalel lemez
Alkalmazza a hullámtani törvényeket összetett (prizma, planparalel lemez) feladatokban.
Tudjon egyszerűbb méréseket tervezni és elvégezni a hullámtani törvényekkel kapcsolatban (pl. törésmutató meghatározása).
Ismerje, hogy a fény terjedési sebessége egy közegben frekvenciafüggő.
Ismerje és értelmezze a színfelbontás néhány esetét (prizma, rács).
Koherencia
Fényelhajlás résen, rácson – tudja alkalmazni a rácson történő elhajlásra vonatkozó összefüggéseket hullámhossz mérésére.
Lézerfény – ismerje a lézerfény fogalmát, tulajdonságait.

 

A geometriai fénytani leképezés
Az optikai kép fogalma (valódi, látszólagos)
Síktükör, lapos gömbtükrök (homorú, domború), vékony lencsék (gyűjtő, szóró) – ismerje a képalkotás fogalmát sík- és gömbtükrök, valamint lencsék esetén. Tudjon képszerkesztést végezni tükrökre, lencsékre a nevezetes sugármenetek segítségével. Ismerje, hogy a lencse gyűjtő és szóró mivolta adott közegben a lencse alakjától függ.
Fókusztávolság, dioptria, leképezési törvény, nagyítás
Alkalmazza egyszerű feladatok megoldására a leképezési törvényt.
Tudjon egyszerűbb méréseket elvégezni a leképezési törvénnyel kapcsolatban. (Pl. tükör, illetve lencse fókusztávolságának meghatározása.)
Egyszerű nagyító, fényképezőgép, vetítő, mikroszkóp, távcső
Ismerje a tükrök, lencsék, optikai eszközök gyakorlati alkalmazását, az egyszerűbb eszközök működési elvét.
Emelt szint
Tudja, hogy a lencse gyűjtő és szóró mivolta a környező közeg anyagától is függ.
Alkalmazza a leképezési törvényt összetettebb feladatok megoldására.
Tudjon egyszerűbb méréseket tervezni a leképezési törvénnyel kapcsolatban.

 

A szem és a látás
Rövidlátás, távollátás, szemüveg – ismerje a szem fizikai működésével és védelmével kapcsolatos tudnivalókat, a rövidlátás és a távollátás lényegét, a szemüveg használatát, a dioptria fogalmát.
News Reporter